cenník

Pokyny pre úhradu členských príspevkov do klubu PK DELFÍN Bratislava na obdobie 1Q 2019: 11.1. – 7.4.2020

 • Plavecké tréningy s intenzitou 2 krát týždenne (22 TJ) :        195 € (Noví plavci a rok nar. 2015 a ml.)
 • Plavecké tréningy s intenzitou 2 krát týždenne (22 TJ) :        175 € (členovia klubu a r. nar. 2014 a starší)
 • Plavecké tréningy s intenzitou 3 krát týždenne (33 TJ) :        225 € (členovia klubu a r. nar. 2014 a starší)
 • Šport.tréning s intenzitou min. 4 krát týžd. (min. 44 TJ) :        290 € (členovia klubu a r. nar. 2014 a starší)
 • Plavecké tréningy s intenzitou 1 krát týždenne (11 TJ) :        110 € (členovia klubu a r. nar. 2012 a starší)

Pozn.: Výška členského príspevku závisí od intenzity plaveckých tréningov, veku člena a prevádzkových nákladov

 Členské príspevky je potrebné uhradiť do 06.02.2020 v hotovosti, alebo na účet PK Delfín Bratislava 
• číslo účtu : 2623838132 / 1100 (Tatra banka),  v tvare IBAN: SK7311000000002623838132
var. symbol: rodné číslo plavca, (prvé 6-číslie: rok, mesiac, deň narodenia dieťaťa)

• účel platby: "meno a priezvisko PLAVCA*_ PK DELFIN 1Q2020"   *prosím PLAVCA !!!, NIE JEHO Ocka, Mamky, Babky, Strýka, a pod. (naozaj, stáva sa...)

Členský príspevok zahŕňa:

 • absolvovanie predpísaného počtu  tréningových jednotiek (TJ – min. 60 min.) v období  1Q 2020: 11.1. – 7.4.2020
 • voľno z dôvodu Jarných prázdnin (15.02.–20.02.2020 - So, Ne, Ut, Štv)
 • voľno z dôvodu pretekov "Veľká cena Slovenska" na Pasienkoch v termíne 7.3. – 8.3.2020  (So, Ne)
 • XXXVI. Záverečné preteky PK Delfín BA – 21.6.2020 (Nedeľa 8.00-12.00), každé dieťa dostane diplom, sladkosť, vecnú cenu, víťazi medaily (Účasť na Záverečných pretekoch nutné potvrdiť zaplatením štartovného v sume 4,00 eurá do 15.6.2020)
 • poskytnutie plaveckých pomôcok ( plavecké dosky, ťapky, lopty, hračky)
 • pre vekovú kategóriu (r. nar. 2014 a mladší) max. počet 4 plavci  na jedného kvalifikovaného trénera (absolventi FTVŠ s viac ako 10 ročnou praxou)

Dôležité upozornenie: Plavecký oddiel nezodpovedá za prípadnú neúčasť člena na plaveckom tréningu! Individuálne prípady, podložené objektívnymi príčinami je možné riešiť len po dohode s trénerom Mgr. Radovanom Papanom, tel. 0905 432 799.

Informácie: na www.pkdelfin.sk , alebo na tel. čísle: 0903 737 398 (Mgr. Radovan Furda), preferovať SMS, zavoláme späť, ďakujeme.

Výšku členského príspevku schválil
Výbor plaveckého klubu PK Delfín BA
dňa  06.01.2020

 

 


Pokyny pre úhradu členských príspevkov do PK DELFÍN Bratislava pre kategóriu Masters (dospeláci) na obdobie 1Q 2020: 14.1.– 9.4.2020

 • Plavecké tréningy s intenzitou 1 krát týždenne (12 TJ.) :     155 € (r. nar. 2000 a dospelejší)
 • Plavecké tréningy s intenzitou 2 krát týždenne (24 TJ.) :     295 € (r. nar. 2000 a dospelejší)

Členské príspevky je potrebné uhradiť do 10.02.2020 v hotovosti, alebo na účet PK Delfín Bratislava 
• číslo účtu : 2623838132 / 1100 (Tatra banka),  v tvare IBAN: SK7311000000002623838132,
var. symbol: rodné číslo člena masters tímu, (iba prvé 6-číslie: rok, mesiac, deň nar.),
• účel platby: "meno a priezvisko člena masters tímu*_ PK DELFIN 1Q2020_Masters" 

 

Členský príspevok zahŕňa:

 • absolvovanie predpísaného počtu  tréningových jednotiek (TJ – min. 60 min.) v období  14.1.–9.4.2020
 • poskytnutie plaveckých pomôcok plavecké dosky, ťapky, videokamera
 • Voľno v čase Jarných prázdnin BA kraja v termíne 18.02. -20.02.2020 (Utorok a Štvrtok)
 • tréningy v dohodnutých termínoch:  Utorok: 20.00 – 21.00 a Štvrtok: 20.00 – 21.00

Dôležité upozornenie: Plavecký oddiel nezodpovedá za prípadnú neúčasť člena na plaveckom tréningu!
Individuálne prípady, podložené objektívnymi príčinami je možné riešiť len po dohode s trénerom Mgr. Radovanom Papanom, príp. Mgr. Ivanom Fedorom.

Informácie: na www.pkdelfin.sk , mail: pkdelfinba@gmail.com, alebo na tel. čísle: 0905 203 898, 0905 432 799, preferovať SMS
 

Výšku členského príspevku schválil
Výbor plaveckého klubu PK Delfín BA
dňa 10.01.2020