INFO: 38. Záverečné preteky PK Delfín Bratislava

38. Záverečné preteky klubu PK Delfín Bratislava usporiadame dňa 04.06.2023, teda v Nedeľu, na 25m Výukovom bazéne v čase od 08.00 do 12.00hod.

 

 

 

 

Program:
08:05    Slávnostné otvorenie pretekov
08:10    Oficiálna časť pretekov (preteky jednotlivcov)
09:30    Preteky štafiet Rodič+Dieťa, a.k.a. FAMILY Fight* o putovný pohár klubu
09:30    *FAMILY Fight senior (2 x 25m voľný spôsob)
09:45    *FAMILY Fight junior  (2 x 25m voľný spôsob)
10:00    Pirátske Lovenie pokladu
10:25    Odovzdávanie cien účastníkom súťaží
11:45    Odovzdávanie Putovných pohárov najlepším rodinným štafetám (FAMILY Fight starší aj mladší)
11:50    Záver pretekov a poďakovanie účastníkom

ešte pár Poznámok k Programu:
-   tešíme sa na Vás: všetci členovia PK Delfín Bratislava sú srdečne VÍTANÍ (o:
-   štartovné vo výške 2,00 EUR priamo na mieste v deň konania
-   Family Fight: Dvojice súťažiace v disciplínach Family Fight sa môžu prihlasovať už vopred
-   ceny a ocenenia:
súťažiaci v štafetách Family Fight bojujú o Putovný pohár PK Delfín Bratislava a spomienkovú trofej k tomu
v súťažiach jednotlivov (to sú tie podľa veku), v každej kategórii - kto sa umiestni na 1.), 2.) al. 3.) mieste bude ocenený medailou plaveckého klubu PK Delfín Bratislava
každý súťažiaci plavec dostane sladkú odmenu, získa Diplom s aktuálne zaplávaným časom ale hlavne, každý plavec (účastník pretekov) bude odmenený ÚČASTNÍCKOU MEDAILOU s logom PK Delfín Bratislava

Program pretekov nájdete v prílohe.

A už naozaj len dve malé prosby na záver:
a.) Prosíme rodičov, pribaľte svojim plavcom extra plavky navyše, aby sa po doplávaní svojej disciplíny mohli prezliecť do suchých. Aby sa nestalo, že do súťaže Family Fight alebo do vyhodnotenia budú sedieť v mokrých plavkách. Marodiek je už aj tak viac ako dosť.
b.) Drahí rodičia, časy v Programe sú orientačné. Môže sa stať, že budeme postupovať rýchlejšie než je pôvodný plán, a preto Vás prosíme, dostavte sa všetci hneď ráno o 08:00hod, aby sa nestalo, že svoju disciplínu zmeškáte.

Tešíme sa na Vás,