INFO: Pomôžte a Venujte 2% z Vašich daní

Vďaka Vašim príspevkom sa nám darí rozvíjať náš klub a tak prinášať radosť prostredníctvom Vašich detí až k Vám.
Podáte nám tiež pomocnú ruku, aby sme mali možnosť pokračovať v trénovaní i naďalej. Ak sa rozhodnete nás podporiť, predvyplnené tlačivo nájdete v prílohe.

tu je pár užitočných linkov, ktoré môžu pomôcť:
Ako poukázať 2% z daní link
Zoznam prijímateľov link
Zistenie miestnej príslušnosti k finančnému orgánu link
Rozhodni.sk link

 
 
zo srdca Ďakujeme
 

Váš Team,  PK Delfín