INFO: Rekonštrukcia Plavárne Pasienky 2024

Vážení naši členovia a priaznivci,
prinášame Vám zatiaľ najnovšiu správu o stave prebiehajúcej rekonštrukcie Plavárne Pasienky.
viď link: Rekonštrukcia Plavárne Pasienky 2024 z webu STaRZ

Váš Team - PK Delfín