Linky

Slovenská plavecká federácia - www.swimmsvk.sk

Medzinárodná federácia plávania - www.fina.org

Európska liga plávania - www.len.eu

Česká plavecká federácia - plavani.cstv.cz