Oznamy: COVID-19 posúva začiatok sezóny

Vzhľadom k aktuálnemu vývoju epidemiologickej situácie, plavecké tréningy v PK Delfín Bratislava začnú pravdepodobne až od 1. októbra 2020.