Oznamy: COVID-19 Uvoľnenie opatrení

Aktívne komunikujeme s prevádzkovateľom bazénov na Pasienkoch, ktorým je STaRZ, o možnom termíne spustenia 25m Výukového bazéna pre tréningy plaveckých klubov ako aj o podmienkach, za ktorých budú môcť tréningy prebiehať. Prosíme, sledujte aj naďalej našu web stránku, kde zverejníme aktuálne informácie.