Tréning: Čo cvičiť doma?

Najlepší cvik na doma sú kliky - a ich rôzne variácie. Navyše je tento cvik komplexný, spevníme si zároveň ramená a triceps. Prevedenie cviku je jednoduché. Zaujmeme spor ležmo (lahneme si na brucho), špičky opreme o zem, dlane opreme o zem v úrovni pŕs o čosi širšie ako ramena a dvihneme sa hore. Cvik robime pomaly a kontrolovane, pričom dbáme na správne dýchanie. Keď sa spúšťame k zemi je nádych, vytlačenie a výdych v hornej polohe. Kliky sa dajú robiť v mnohých variáciach. Podla polohy rúk zaťažujeme viac alebo menej konkrétne svalstvo.