Reportáž: Veľká cena mesta Nové Zámky

V sobotu 2.4.2016 sme a zúčastnili plaveckých pretekov v Nových Zámkov.

INFO: Členské príspevky do PK DELFÍN Bratislava na obdobie 2Q 2016: 30.03. – 29.06.2016

Pokyny pre úhradu členských príspevkov do klubu PK DELFÍN Bratislava na obdobie 2Q 2016: 30.03. – 29.06.2016 (od Veľkej Noci do Letných prázdnin)

 

 

 

INFO: Registrácia športových odborníkov - oznam pre trénerov

Oznam pre všetkých trénerov,

Od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „ZoŠ“):

Stránky