INFO: Šťastné a Veselé 2022

Šťastné a Veselé,
pokojné a požehnané
Vianočné sviatky
Vám všetkým želá
Váš team, PK Delfín  (o: