Plávanie pre deti

Sezóna 2019 pokračuje po Letných prázdninách. Nový kvartál štartujú členovia PK Delfín Bratislava prvým tréningom na 25m bazéne v Sobotu 14. septembra 2019  (o:

Prihlášku do PK Delfín Bratislava 3Q 2019 na stiahnutie nájdete nižšie.

________________________________________________________________________________

Noví plavci, ktorí by ste sa chceli pridať k nám a stať sa členmi PK Delfín Bratislava...

Z dôvodu našich limitovaných možností sa k počtu voľných kapacít v našom klube vieme vyjadriť, až keď prebehnú zápisy našich členov. Zatiaľ sa však ešte nikdy nestalo, že by sa neuvoľnilo niekoľko miest (o:

Nových plavcov budeme zaraďovať do skupín podľa ich veku a výkonnosti.

V prípade Vášho záujmu o tréningy u nás, nám prosím pošlite email do Piatka 06.09.2019, obsahujúci meno, priezvisko a rok narodenia vášho dieťaťa. Krátko (svojimi slovami) prosím popíšte aj aktuálnu úroveň jeho alebo jej  plaveckých schopností.

Miesto a Termíny Stretnutí s rodičmi pre Nových plavcov a záujemcov o členstvo v PK Delfín Bratislava

miesto: vestibul 25m Výukového bazéna Pasienky, (Junácka ul. Bratislava)

1. termín - vek. kategória 2014r., 2013r., 2012r. –  NEDEĽA  08.09.2019 o 08.30 – 09.30
2. termín - vek. kategória 2011,r., 2010r., a starší – NEDEĽA 08.09.2019 o 09.30 – 10.30

Pre všetkých plavcov pokračujúcich aj nových uchádzačov o zaradenie do tréningového procesu v plaveckom klube PK Delfín BA je hlavnou podmienkou zákonným zástupcom (rodičom) vyplnená a podpísaná prihláška do plaveckého klubu, ktorej súčasťou je zdravotné prehlásenie o spôsobilosti absolvovať plavecký tréning. (Ako Zdravotné prehlásenie postačuje potvrdzujúci podpis rodiča, nie je potrebné Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti). Informácie o úhradách členského na obdobie 3Q 2019 (jeseň 2019) budú zverejnené na stránke www.pkdelfin.sk sekcia PK Delfín/ Na Stiahnutie a tiež v oddelení Plávanie pre deti a OZNAMY.

Informácie nájdete na: www.pkdelfin.sk, email: pkdelfinba@gmail.com
tel: Mgr. Radovan Papan 0905 432 799, Radovan Furda 0903 737 398, prosíme preferovať email, alebo SMS.