Plávanie pre deti

Noví plavci, ktorí by ste sa chceli pridať k nám a stať sa členmi PK Delfín Bratislava

Začíname trénovať v Sobotu 16.09.2017

(podľa posledných informácií z Pasienkov, je oficiálny začiatok prevádzky bazénov pre plavcov od 11.09.2017, termín sa však môže ešte zmeniť)

Nových plavcov budeme zaraďovať do skupín podla ich veku a výkonnosti.

Z dôvodu našich limitovaných možností sa k počtu voľných kapacít v našom klube vieme vyjadriť, až keď prebehnú zápisy našich členov.

V prípade Vášho záujmu o tréningy u nás, nám prosím pošlite email do Piatka 08.09.2017, obsahujúci meno, priezvisko a rok narodenia vášho dieťaťa. Krátko (svojimi slovami) prosím popíšte aj aktuálnu úroveň jeho plaveckých schopností.

Miesto a Termíny Stretnutí s rodičmi pre Nových plavcov

Miesto: vestibul 25m Výukového bazéna Pasienky, (Junácka ul. Bratislava)

1. Termín - vek. kategória 2012r., 2011r., 2010r. –  NEDEĽA 10.09.2017 o 08.15 – 09.15
2. Termín - vek. kategória 2009,r., 2008r., a starší – NEDEĽA 10.09.2017 o 09.15 – 10.00

Pre všetkých plavcov pokračujúcich aj nových uchádzačov o zaradenie do tréningového procesu v plaveckom klube PK Delfín BA je hlavnou podmienkou zákonným zástupcom (rodičom) vyplnená a podpísaná prihláška do plaveckého klubu, ktorej súčasťou je zdravotné prehlásenie o spôsobilosti absolvovať plavecký tréning. (Ako Zdravotné prehlásenie postačuje potvrdzujúci podpis rodiča, nie je potrebné Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti). Informácie o úhradách členského na obdobie 3Q 2017 (jeseň 2017) budú zverejnené na stránke www.pkdelfin.sk sekcia PK Delfín/ Na Stiahnutie a tiež v oddelení Plávanie pre deti a OZNAMY.

Informácie nájdete na: www.pkdelfin.sk, email: pkdelfinba@gmail.com
tel: Mgr. Radovan Papan 0905 432 799, Radovan Furda 0903 737 398, prosíme preferovať email, alebo SMS.

Prihlášku do PK Delfín Bratislava 3Q 2017 na stiahnutie nájdete nižšie.