INFO: Návrat k tréningom

PK Delfín Bratislava sa vracia k pôvodnému nastaveniu tréningov. Naďalej platí podmienka, že zúčastniť tréningu sa môžu len tí členovia, ktorí majú uhradený Členský poplatok za 1Q2020. Tréningy budú prebiehať do konca aktuálneho školského roka (posledný tréning bude v Nedeľu 28.06.2020). Nahlasovanie na tréningy už nie je potrebné. (o:

Tešíme sa na Vás

Váš Team - PK Delfín

INFO: Nahlasovanie na tréningy v Sobotu 13.06. a v Nedeľu 14.06.2020

Vážení členovia,rešpektujúc naďalej platné opatrenia pre fungovanie 25m bazéna na Pasienkoch zo strany STaRZ, zatiaľ ešte pokračujeme v nahlasovaní sa na tréningy PK Delfín Bratislava.
Žiadame Vás, aby ste pre tréningy v Sobotu 13.06. a/alebo Nedeľu 14.06. záväzne, nahlásili účasť svojho plavca na tréningu (Meno, Priezvisko, rok narodenia, a tiež jeho tréning) najneskôr do Piatka 12.06.2020 do 12.00hod.
Nahlásené účasti budeme následne potvrdzovať až do naplnenia kapacity. Na tréning budú môcť prísť iba tí plavci, ktorým účasť potvrdíme.

Ďakujeme

Váš team
PK Delfín

INFO:  Nahlasovanie na tréningy v Utorok 09.06. a Štvrtok 11.06.2020

Vážení členovia,režim fungovania 25m bazéna na Pasienkoch, ako aj  Opatrenia a pokyny prijaté Vládou SR zostávajú aj naďalej v platnosti. Keďže počet plavcov na jednu plaveckú dráhu zostáva aj naďalej limitovaný, musíme aj my pokračovať v nahlasovaní a následnom potvrdzovaní účasti na tréningoch.
Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste pre tréningy v Utorok 09.06. a/alebo Štvrtok 11.06. záväzne, nahlásili účasť svojho plavca na tréningu (Meno, Priezvisko, rok narodenia, a tiež jeho tréning) najneskôr do Pondelka 08.06.2020 do 16.00hod.
Nahlásené účasti budeme následne potvdzovať až do naplnenia kapacity. Na tréning budú môcť prísť iba tí plavci, ktorým účasť potvrdíme.

Ďakujeme

Váš team
PK Delfín

INFO:  Tréningy cez víkend 06.-07.06.2020

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste potvrdili účasť na víkendovom tréningu 06. a 07.06.2020.
Vám, ktorí ste dostali email, potvrdzujeme nasadenie do tréningovej skupiny, tak ako ste boli zaradení  1Q2020.
Nakoľko je počet plavcov na dráhu prísne obmedzený, nie je možné prísť na inú hodinu bez predchádzajúcej dohody s predsedom klubu, p. Papanom.

Tešíme sa na Vás (o:

PS: Prosíme o dodržiavanie všetkých platných hygienických opatrení, odporúčaných Hlavným hygienikom SR a zároveň dodržiavanie všetkých nariadení vedenia STaRZ,
ako prevádzkovateľa 25m plaveckého bazéna.Vstup do vestibulu je povolený len s rúškom. Pri vstupe je potrebné si dezinfikovať ruky a nechať si odmerať teplotu.

Stránky