Klubové rekordy

Individálne rekordy plavcov klubu PK Delfín môžete nájsť na stránke:

<<< Klubové rekordy >>>

Vysvetlivky:

V hornej časti nájdete lištu s rôznymi položkami s možnosťou selektívneho výberu:

1. položka

Ak si v prvej položke vyberiete  zobrazí sa zoznam všetkých disciplín vo všetkých plávaných vzdialenostiach a pre každú z nich sa zobrazí meno držiteľa klubového rekordu

Po kliknutí na šípku sa objaví tzv. drop-down box

kde si môžete zvoliť konkrétnu disciplínu, napr. prsia. Po zakliknutí disciplíny sa zobrazia všetky vzdialenosti, v ktorých sa daná disciplína pláva.
Napr. prsia, znak a motýlik sa plávu na vzdialenosti 50m, 100m a 200m, ale voľný spôsob sa pláva na vzdialenosti 50m, 100m, 200m, 400m, 800m a 1500m.
Pre každú plávanú vzdialenosť sa zobrazí 10 najlepších plavcov klubu, no je možné zobraziť celý klubový rebríček pre danú vzdialenosť a disciplínu.

Ak zaškrtnete položku , zobrazí sa zoznam všetkých aktívnych pretekárov (t.j. takých, ktorí sa zúčastnili aspoň na jedných pretekoch organizovaných Slovenským plaveckým zväzom (napr. záverečné preteky PK Delfín tam nie sú registrované)

Po zakliknutí konkrétneho mena sa zobrazí zoznam všetkých disciplín (vo všetkých odplávaných vzdialenostiach) a osobné rekordy každého jednotlivca.

Ak zaškrtnete položku , zobrazí sa zoznam všetkých oficiálnych pretekov, ktoré absolvovali pretekári PK Delfín a kliknutím na samotné preteky sa môžete dostať ku výsledkom v jednotlivých disciplínach
 

2. položka     Môžete si vybrať z kategórie mužov alebo žien

3. položka     Rekordy v 25m bazéne a 50m bazéne sa registrujú separátne, nakoľko v 25m bazéne absolvujú pretekári dvakrát viac obrátok a dosahujú lepšie časy.

4. položka     Môžete si vybrať, či sa majú brať do úvahy rekordy z aktuálneho roka, predchádzajúceho roka alebo celkovo.
Napríklad: v septembri 2013 bol v disciplíne 50m voľný spôsob muži najlepším pretekárom PK Delfín Adam Galbavý časom 33.02, ale celkový rekord na 50m voľný spôsob drží Marek Csoglei z roku 2009 časom 32.02, pričom Marek dokonca už nie je členom PK Delfín, ale rekord dosiahol ako člen PK Delfín a preto ostáva v platnosti.

5. položka     Môžete si vybrať rekord podľa vekovej kategórie (napr. rekord 9-ročných)