História

Plavecký klub oficiálne vznikol 28.5.2002. Bolo to v čase, keď sa jeho zakladateľ, Radovan Papan, rozhodol zúročiť svoje skúsenosti výkonnostného plavca, s poznatkami získanými počas štúdia na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave. S veľkým elánom sme naštartovali prvé plavecké kurzy, ktoré zároveň určili, kam budeme obracať našu pozornosť. Naše úsilie je nasmerované k základnému a zdokonaľovaciemu plaveckému výcviku. Cieľom našich kurzov nie je len získanie vyššej úrovne plaveckých schopností. Je to tiež upevňovanie zdravia, zvyšovanie výkonnosti, kompenzácia záťaže, ktorú vytvárajú najmä jednostranné športy a budovanie súmerne rozvinutého a vzpriameného človeka. Plavecké kurzy sú určené hlavne pre deti predškolského a školského veku a mládež, teda pre všetkých mladých ľudí, ktorí sa chcú naučiť plávať, alebo zdokonaliť svoj v pohybe vo vode. Team skúsených trénerov z radov absolventov FTVŠ UK a bývalých výkonnostných plavcov vás prevedie nielen všetkými súčasnými plaveckými spôsobmi, no priblíži vám aj ďalšie športové aktivity spojené s vodným prostredím. Ak vás tieto riadky inšpirovali, pošteklili vašu zvedavosť a chceli by ste sa dozvedieť viac, neváhajte kliknite si na Kontakty a napíšte nám e-mail, či zavolajte... PK Delfín Bratislava