INFO: September 2018 aj pre nových záujemcov

Info pre Nových plavcov, ktorí by sa chceli pridať k nám a stať sa členmi PK Delfín Bratislava...

Drahí rodičia, v prípade záujmu o tréningy u nás, nám prosím pošlite email do Piatka 07.09.2018, obsahujúci meno, priezvisko a rok narodenia vášho dieťaťa. Krátko (svojimi slovami) prosím popíšte aj aktuálnu úroveň jeho alebo jej  plaveckých schopností.

Naše kapacity sú limitované a miesta v skupinách sú obsadzované prioritne našimi členmi. K počtu voľných kapacít v našom klube sa budeme vedieť vyjadriť, až keď prebehnú zápisy našich (riadnych) členov.

Miesto a Termíny Stretnutí s rodičmi pre Nových plavcov

Miesto: vestibul 25m Výukového bazéna Pasienky, (Junácka ul. Bratislava)

1. Termín - vek. kategória 2013r., 2012r., 2011r. –  NEDEĽA  09.09.2018 o 08.30 – 09.30
2. Termín - vek. kategória 2010,r., 2009r., a starší – NEDEĽA 09.09.2018 o 09.30 – 10.30

Pre všetkých plavcov pokračujúcich aj nových uchádzačov o zaradenie do tréningového procesu v plaveckom klube PK Delfín BA je hlavnou podmienkou zákonným zástupcom (rodičom) vyplnená a podpísaná prihláška do plaveckého klubu, ktorej súčasťou je zdravotné prehlásenie o spôsobilosti absolvovať plavecký tréning. (Ako Zdravotné prehlásenie postačuje potvrdzujúci podpis rodiča, nie je potrebné Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti). Informácie o úhradách členského na obdobie 3Q 2018 (jeseň 2018) budú zverejnené na stránke www.pkdelfin.sk sekcia PK Delfín/ Na Stiahnutie a tiež v oddelení Plávanie pre deti a OZNAMY.

Informácie nájdete na: www.pkdelfin.sk, email: pkdelfinba@gmail.com
tel: Mgr. Radovan Papan 0905 432 799, Radovan Furda 0903 737 398, prosíme preferovať email, alebo SMS.

Prihlášku do PK Delfín Bratislava 3Q 2018 na stiahnutie nájdete nižšie.