INFO: September 2018: GoodBye Summer a Prvé info o tréningoch

Ahojte delfiňáci a vlastne všetci priaznivci plávania. Prázdninám i letu už pomaly odzváňa a tak je tu séria informácií k začiatku tréningov pod plutvou Delfína.

prosíme, čítať pozorne (o:

Začíname trénovať v Sobotu 15.09.2018
 

Úvodná informácia pre "pokračujúcich" plavcov a Členov plaveckého klubu PK Delfín Bratislava:

Vás, naši členovia, chceme poprosiť, aby ste nám do Piatka 07.09.2018, emailom na našu adresu (pkdelfinba@gmail.com):

- potvrdili svoj záujem o pokračovanie v tréningoch v období 3Q 2018 (od 15.09.2018 do 20.12.2018)
- poslali scan* vyplnenej a podpísanej prihlášky do klubu na obdobie 3Q 2018
- potvrdili skupinu (termíny tréningov), ktoré ste navštevovali, a či Vám tieto termíny môžu zostať
pozn.: v prípade potreby zmeny termínov, prosím pripíšte aj návrh časov, v ktorých by Vám tréningy vyhovovali (a my sa pokúsime vyjsť Vám v ústrety)

*Prihláška 3Q 2018, ktorá je vyplnená a podpísaná zákonným zástupcom (rodičom) je pre nás dôležitá kvôli "Zdravotnému prehláseniu" obsiahnutému vo vnútri a kontaktom. Oba tieto údaje musia byť aktuálne a sú hlavnou podmienkou pre zaradenie do tréningového procesu v plaveckom klube PK Delfín BA. Scan prihlášky zaslaný vopred bude akceptovaný a nie je potrebné už prihlášku vypĺňať na Stretnutí s rodičmi. (Dve muchy jednou ranou, ušetrili ste čas sebe, aj nám (o: )
PS: Ako "Zdravotné prehlásenie" postačuje potvrdzujúci podpis rodiča, nie je potrebné Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Informácie o úhradách členského na obdobie 3Q 2018 (jeseň 2018) budú zverejnené na stránke www.pkdelfin.sk sekcia PK Delfín/ Na Stiahnutie a tiež v oddelení Plávanie pre deti a OZNAMY.

Informácie nájdete na: www.pkdelfin.sk, mail: pkdelfinba@gmail.com
tel: Mgr. Radovan Papan 0905 432 799, Mgr. Radovan Furda 0903 737 398, prosíme preferovať email, alebo SMS.

Miesto a termíny Stretnutí s rodičmi členov klubu:

Miesto: vestibul 25m Výukového bazéna Pasienky, (Junácka ul. Bratislava)

termíny:
1.    Termín - vek. kategória 2013r., 2012r., 2011r.,    - SOBOTA  08.09.2018 o 08.00 – 09.00
2.    Termín - vek. kategória 2010r., 2009r., 2008r.,    - SOBOTA  08.09.2018 o 09.00 – 10.00
3.    Termín - vek. kategória 2007r., 2006r. 2005r.,     - SOBOTA  08.09.2018 o 10.00 – 11.00
4.    Termín - vek. kategória 2004r., 2003r., a starší  - SOBOTA  08.09.2018 o 11.00 – 12.00
 

Prihlášku 3Q 2018 na stiahnutie nájdete nižšie: