INFO: September 2019 aj pre nových záujemcov

Informácie pre Nových plavcov, ktorí by sa chceli pridať k nám a stať sa členmi PK Delfín Bratislava...

Drahí rodičia, vážime si a ďakujeme, že ste navštívili stránky nášho plaveckého klubu PK Delfín Bratislava. V prípade záujmu o tréningy u nás (ak ste tak ešte neurobili), prosím pošlite nám email do Piatka 06.09.2019, obsahujúci meno, priezvisko a rok narodenia vášho dieťaťa. Krátko (svojimi slovami) skúste prosím popísať aj aktuálnu úroveň jeho alebo jej  plaveckých schopností. Prípadne ak už bol nejaký kontakt s vodou (či už pozitívny - plavecká škola/krúžok/klub/súkromé tréningy alebo aj negatívny- pošmyknutie, pád do vody, a pod. žiaľ aj to sa stáva...) napíšte prosím aj to.

Naše kapacity sú žiaľ limitované a miesta v skupinách sú obsadzované prioritne našimi členmi. Preto sa k počtu voľných kapacít v našom klube a v jednotlivých skupinách budeme vedieť vyjadriť, až keď prebehnú zápisy našich (riadnych) členov.

Miesto a Termíny Stretnutí s rodičmi pre Nových plavcov a záujemcov o členstvo v PK Delfín Bratislava

miesto: vestibul 25m Výukového bazéna Pasienky, (Junácka ul. Bratislava)

1. termín - vek. kategória 2014r., 2013r., 2012r. –  NEDEĽA  08.09.2019 o 08.30 – 09.30
2. termín - vek. kategória 2011,r., 2010r., a starší – NEDEĽA 08.09.2019 o 09.30 – 10.30

Pre všetkých plavcov pokračujúcich aj nových uchádzačov o zaradenie do tréningového procesu v plaveckom klube PK Delfín BA je hlavnou podmienkou zákonným zástupcom (rodičom) vyplnená a podpísaná prihláška do plaveckého klubu, ktorej súčasťou je zdravotné prehlásenie o spôsobilosti absolvovať plavecký tréning. (Ako Zdravotné prehlásenie postačuje potvrdzujúci podpis rodiča, nie je potrebné Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti). Informácie o úhradách členského na obdobie 3Q 2019 (jeseň 2019) budú zverejnené na stránke www.pkdelfin.sk sekcia PK Delfín/ Na Stiahnutie a tiež v oddelení Plávanie pre deti a OZNAMY.

Informácie nájdete na: www.pkdelfin.sk, email: pkdelfinba@gmail.com
tel: Mgr. Radovan Papan 0905 432 799, Radovan Furda 0903 737 398, prosíme preferovať email, alebo SMS.

Prihlášku 3Q 2019 na stiahnutie (vo formátoch .doc, aj .pdf) nájdete nižšie.

team PK Delfín Bratislava