INFO: September 2019: Prvé info o tréningoch na jeseň 2019

Ahojte delfiňáci a všetci priaznivci plávania (o: Prázdninám i letu už odzváňa a tak je tu séria informácií k začiatku tréningov pod plutvou Delfína.

prosíme, čítajte pozorne (o:

Tréningy PK Delfín Bratislava začnú v Sobotu 14.09.2019
 

Úvodná informácia určená pre "pokračujúcich" plavcov a Členov plaveckého klubu PK Delfín Bratislava:

Vás, naši členovia, ak ste tak ešte neurobili,

chceme poprosiť, aby ste nám do Piatka 06.09.2019, emailom na našu adresu (pkdelfinba@gmail.com):

- potvrdili svoj záujem o pokračovanie v tréningoch v období 3Q 2019 (od 14.09. do 17.12.)
- poslali scan* vyplnenej a podpísanej prihlášky do klubu na obdobie 3Q 2019
- potvrdili skupinu (termíny tréningov), ktoré ste navštevovali, a či Vám tieto termíny môžu zostať
pozn.: v prípade potreby zmeny termínov, prosím pripíšte aj návrh časov, v ktorých by Vám tréningy vyhovovali (a my sa pokúsime vyjsť Vám v ústrety)

*Prihláška 3Q 2019, ktorá je vyplnená a podpísaná zákonným zástupcom (rodičom) je pre nás dôležitá kvôli "Zdravotnému prehláseniu" obsiahnutému vo vnútri a kontaktom. Oba tieto údaje musia byť aktuálne a sú hlavnou podmienkou pre zaradenie do tréningového procesu v plaveckom klube PK Delfín BA. Scan prihlášky zaslaný vopred bude akceptovaný a nie je potrebné už prihlášku vypĺňať na Stretnutí s rodičmi. (Dve muchy jednou ranou, ušetrili ste čas sebe, aj nám (o: )
PS: Ako "Zdravotné prehlásenie" postačuje potvrdzujúci podpis rodiča, nie je potrebné Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Informácie o úhradách členského na obdobie 3Q 2019 (jeseň 2019) budú zverejnené na stránke www.pkdelfin.sk sekcia PK Delfín/ Na Stiahnutie a tiež v oddelení Plávanie pre deti a OZNAMY.

Informácie nájdete na: www.pkdelfin.sk, mail: pkdelfinba@gmail.com
tel: Mgr. Radovan Papan 0905 432 799, Mgr. Radovan Furda 0903 737 398, prosíme preferovať email, alebo SMS.

Miesto a termíny Stretnutí s rodičmi členov klubu:

miesto: vestibul 25m Výukového bazéna Pasienky, (Junácka ul. Bratislava)

termíny:
1.    Termín - vek. kategória 2014r., 2013r., 2012r.,    - SOBOTA  07.09.2019 o 08.00 – 09.00
2.    Termín - vek. kategória 2011r., 2010r., 2009r.,    - SOBOTA  07.09.2019 o 09.00 – 10.00
3.    Termín - vek. kategória 2008r., 2007r. 2006r.,     - SOBOTA  07.09.2019 o 10.00 – 11.00
4.    Termín - vek. kategória 2005r., 2004r., a starší  - SOBOTA  07.09.2019 o 11.00 – 12.00

Uvidíme sa tam...   (o:

team PK Delfín Bratislava

Prihlášku 3Q 2019 na stiahnutie (vo formátoch .doc, aj .pdf) nájdete nižšie.