INFO: XXXIV. Záverečné Preteky - 23.06.2019

XXXIV. Záverečné preteky klubu PK Delfín Bratislava
usporiadame dňa 23.06.2019, teda v Nedeľu,
na 25m Výukovom bazéne v čase od 08.00 do 12.00hod.

 

 

Program:
08:05    Slávnostné otvorenie pretekov
08:10    Oficiálna časť pretekov (preteky jednotlivcov)
10:00    Preteky štafiet Rodič+dieťa (Family Fight*)
    *FAMILY Fight senior (2 x 50m voľný spôsob)
    *FAMILY Fight junior (2 x 25m voľný spôsob)
10:25    Lovenie pokladov a zábava vo vode
11:15    Vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien a Putovných pohárov
  v súťažiach FAMILY Fight
11:50    Záver pretekov  (a zrátanie škôd-hahaha)

pár Poznámok k Programu:
-   tešíme sa na Vás: všetci členovia PK Delfín Bratislava sú srdečne VÍTANÍ (o:
-   štartovné: Účasť na pretekoch je potrebné potvrdiť úhradou štartovného vo výške2,00 Eur (za štartujúce dieťa)
-   Family Fight: Dvojice súťažiace v disciplínach Family Fight sa môžu prihlasovať už vopred
-   ceny a ocenenia:
súťažiaci v štafetách Family Fight bojujú o Putovný pohár PK Delfín Bratislava a spomienkovú trofej k tomu
súťažiaci v jednotlivých kategóriách umiestnení na 1./ 2./ a 3. mieste budú ocenení medailami plaveckého klubu PK Delfín Bratislava
každý jeden súťažiaci plavec dostane sladkú odmenu, získa Diplom s aktuálne zaplávaným časom ale hlavne, tentoraz po prvý krát
odmeníme každého plavca ÚČASTNÍCKOU MEDAILOU s logom PK Delfín Bratislava

Máte sa naozaj načo tešiť