Oznamy: Prechod na Zimný čas už túto Nedeľu 28.10.2018

v Nedeľu 28.10.2018 dôjde k zmene Letného času na Zimný, ručička hodín sa o 03:00 hod. vráti späť na 02:00 hod.