Rady: Pitný režim športovca

PITNÝ REŽIM ŠPORTOVCA

Voda je dôležitou a nevyhnutnou súčasťou potravín. Viac vody sa nachádza v svalovom tkanive (65-75%), menej (25%) v tukových bunkách. Voda je zložka výživy nevyhnutná pre život. Voda slúži ako transportné médium pre živiny, dýchacie plyny a splodiny metabolizmu. Voda má významné termostabilizačné účinky a taktiež je zložkou tekutín, ktoré zmierňujú trenie kĺbových plôch pri pohyboch, čo napomáha funkcii kĺbov a celého pohybového ústrojenstva.

Vodu ľudské telo stráca: močom, potom, stolicou, zvlhčovaním vdychovaného vzduchu v dýchacích cestách. V prípade že je v organizme málo vody dochádza k dehydratácii. Prejavy dehydratácie: závrate, nevoľnosť, svalové kŕče, bolesť hlavy, neschopnosť potiť sa a z toho prehriatie organizmu a najťažšie stavy môžu končiť zlyhaním srdca a bezvedomím. Za normálnych okolností by mal organizmus prijať okolo 2l vody denne z minerálnych vôd – najlepšie nesladených a nesýtených, z potravy najmä ovocia, zeleniny a spaľovania živín.

Správny pitný režim je súčasťou regenerácie síl preto včasné podávanie a vhodný výber tekutín ovplyvňuje tréningový efekt. Nevyhnutné je piť pred tréningom, počas tréningu a samozrejme aj po ňom. Pri tréningu je potrebné vypiť každých 10 – 20 min 0,1 až 0,2 l tekutín – aj bez pocitu smädu!!! Nikdy sa nesmie čakať na pocit smädu. Medzi tréningami je možné piť ovocné a bylinné čaje, nesýtené minerálne vody, riedené ovocné šťavy. Vyhnúť sa  sladkým, studeným a sýteným nápojom, ktoré obsahujú len prázdne kalórie ( Fanta, Sprite, Kola a pod.).

Zdroj: Clarková 2000, Stratil 1993